Reto Ritz & Tara Andermatt


2018 | ZHdK | ACT Zürich

Foto: Olivia Jaques