Marcia Domenjoz & Sawi Laila
Kneading memories

2023 | EDHEA | ACT Valais

Foto: Téo Seven